ନାରୀ (ଜନନୀ)

ଭଦ୍ରକ,(ବସୁନ୍ଧରା):

ଜଗତ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ସମ୍ଭାର
ସଂସାରେ କରଇ ନାରୀ ;
ଭାର ଧାରଣରେ ଏ ଧରା ଗରଭେ
କେହି ନୁହେଁ ସମ ତାରି ।

ଜନନୀ ଉପରେ ଦୁଇପଦ ଆଜି
କହିବି ଭଉଣୀ ଭାଇ ;
ମନ ଦେଇ ଥରେ ପଢି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଦେବରେ ଜନନୀ ପାଇଁ ।

ଜନନୀ ହୋଇ ସେ ଦେଇଛି ଜନମ
କେତେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି;
ପିଢି ଦର ପିଢି ଦେଇଛି ସନ୍ତାନ
ମରଣ ମୁହଁକୁ ଯାଇ ।

ଅମୃତ ଦେଇଛି ଛାତି ଚିରି ତାର
ଦେଇଛି ଜୀବନ ଦାନ ;
ଶିଶୁ ଅଧରରେ ହସ ଭରିଅଛି
ବୋଳି ଦେଇ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ।

ଶୁଣ ଶୁଦ୍ଧିଜନେ କହୁଛି ସଭିଙ୍କୁ
ମାଆ ହୃଦୟର କଥା ;
ମାଆ ପାଇଁ ଆଜି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି
ମାଆ ଜୀବନର ବ୍ୟଥା ।

ଜନନୀ ହୋଇ ସେ ପାଉଛି କଷଣ
ଜନମିଛି ଯେବେ ଶିଶୁ ;
ଆଜି ବି ଜନନୀ ଅଶ୍ରୁ ବେଦନାରେ
କାନ୍ଦୁଥାଏ ହସୁ ହସୁ ।

ରହିଥିଲା ଦିନେ ଭୋକ ଉପାସରେ
ଶିଶୁକୁ ସେ ଅନ୍ନ ଖୋଇ ;
ଆଜି ସେ ଶୋଉଛି ଭୋକିଲା ପେଟରେ
ଶିଶୁ ଅନ୍ନ ଦିଏ ନାହିଁ ।

କାହାକୁ କହିବ ମନର ଦରଦ
କିଏ ଅଛି ଶୁଣିବାକୁ ;
ଆଖି ଲୁହ ପିଇ ନିରବେ କାନ୍ଦୁଛି
କେହି ନାହିଁ ବୁଝିବାକୁ ।

ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଜନନୀ ମନରେ
ଦିଅନା କଷଣ ଭାର ;
ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ଓଠେ ଭରିଦିଅ
ମୋତି ଝରା ହସ ଧାର ।

ମାଆ ମମତାର ଋଣତ ଅସାର
କେହି ସୁଝି ପାରେ ନାହିଁ ;
ମରଣ ଜନ୍ତାବି ଦୂର ହୋଇଯାଏ
ମାଆ ଥରେ ଦେଲେ ଚାହିଁ ।

ଭାଗ:-୨(ଭଗିନୀ)
ଭାଗ:-୩(ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ)
ଭାଗ:-୪(କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ)
ଭାଗ:-୫ (ଆପଣଙ୍କ ମତ ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେବ)
~ॐ~ॐ~ॐ~
❤️ସର୍ବେଶ୍ବର ସାହୁ❤️
🇮🇳ଓଡିଶା-ଭଦ୍ରକ-ଧାମନଗର🇮🇳

Leave A Reply

Your email address will not be published.