“ତୁ ମୋର ହୃଦୟ ରାଣୀ”

(ବସୁନ୍ଧରା) “ତୁ ମୋର ହୃଦୟ ରାଣୀ”

ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ତୋ ସ୍ଵପ୍ନ
ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ମୋ ସ୍ଵପ୍ନ
ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ତୋ ଆଶା
ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ମୋ ଆଶା
ତୁ ମୋର ହୃଦୟ ରାଣୀ
ନାଆଁ ଟି ତୁମର ସୁପ୍ରିୟାରାଣୀ
ଭିନ୍ନ ହେଲେ ଆମ ପରିକଳ୍ପନା
ଯାହା ଗଠିତ ନୂତନ ଭାବନା
ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ତୋ ପ୍ରେମ
ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରେମ
ଦେଖି ତୋର ଦୁଇ ନୟନ
ମନ ମୋର ହୁଏ ଆଗମନ
ଗଢ଼ିବା କୁ ତୋହରି ସାଥିରେ
ମଧୁ ଭରା ପ୍ରିତି ବନ୍ଧନ
ତୁ ମୋର ହୃଦୟ ରାଣୀ
ନାଆଁ ଟି ତୁମର ସୁପ୍ରିୟାରାଣୀ
ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ତୋ ଆଶା
ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ମୋ ଆଶା
ଭିନ୍ନ ହେଲେ ଆମ ପରିଭାଷା
ଆଖିରେ ଭରିଛି ଗୋଟିଏ ଆଶା
ତୁ ମୋର ହୃଦୟ ରାଣୀ
ନାଆଁ ଟି ତୁମର ସୁପ୍ରିୟାରାଣୀ
ଭିନ୍ନ ହେଲେ ଆଖି ଆମ
ଦେଖେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଵପ୍ନ
ଅମାବାସ୍ୟାର ରଜନୀ ବତୀ ଘରେ
ଜଳେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଖା
ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ ସହି ପାରେନା
ମିଛେ କରେ ସେ ବାହାନା
ହଜାରେ ଭିଡ଼ରେ ହଜାରେ ଝିଅରେ
ମନ ଖାଲି ତୋତେ ଚାହେଁରେ
ତୁ ମୋର ହୃଦୟ ରାଣୀ
ନାଆଁ ଟି ତୁମର ସୁପ୍ରିୟାରାଣୀ

Leave A Reply

Your email address will not be published.